Objednávky

 

Preklad si môžete objednať telefonicky, osobne alebo e-mailom.

 

Listinu určenú na úradný preklad doručte ako:

 

  • originál - najmä ak ide o listinu s obmedzenou platnosťou (napr. potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra trestov) alebo vydanú na konkrétny účel (napr. potvrdenie o zdravotnom stave)

 

alebo

 

  • notárom overenú kópiu - ak si originál musíte alebo chcete ponechať (napr. maturitné vysvedčenie, živnostenský list) a to v takom počte, koľko vyhotovení prekladu potrebujete

 

alebo

 

  • obyčajnú kópiu - ak to príjemca akceptuje

 

 

DORUČENIE OBJEDNÁVKY

 

  • osobne (po predchádzajúcom dohovore)

  • e-mailom ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

  • poštou (Konečná 1070/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom)

 

Objednávky: denne 8.00 -22.00 hod

Kontakt

Mgr. Miroslava Gajdošová

Konečná 1070/26

972 42 Lehota pod Vtáčnikom
(okres Prievidza)

gajdosova.mirka@gmail.com

Tel: 0907 986 075