CENNÍK

I. Overené preklady

Výška tarifnej odmeny za úradný preklad je stanovená vyhláškou č. 491/2004 na 19,92 €/normostranu (formát A4 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, počíta sa z hotového prekladu, nie z originálu).

JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SA NA NIŽŠEJ ZMLUVNEJ ODMENE:

  • v prípade objednávky väčšieho rozsahu

  • v prípade niektorých druhov textu (vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov a.i.)

V prípade nutnosti expresného prekladu sa tarifná odmena zvýši max. o 50%. Pri preklade náročnom na presnosť a odbornosť sa tarifná odmena zvýši max. o 30%.

II. Preklady bez overenia

Cena prekladov bez overenia (preklady odborných i bežných textov) – DOHODOU.

K cenám nebude pripočítaná DPH a ani iné žiadne poplatky za sprostredkovanie.

Celkovú cenu za preklad Vám oznámim vopred.

III. Vyučovanie

Dohodou.

Kontakt

Mgr. Miroslava Gajdošová

Konečná 1070/26

972 42 Lehota pod Vtáčnikom
(okres Prievidza)

gajdosova.mirka@gmail.com

Tel: 0907 986 075